Finans

Byggnadsarbetaren avslöjar 120 miljoner kronor

Tidningen Byggnadsarbetaren har efter en granskning över de 109 mest upptaxerade byggbolagen funnit att de tillsammans undanhållit 120 miljoner skattekronor under senaste året. Tillvägagångssättet har varit falska faktureringar och bokföringsfiffel. Byggnadsarbetaren har listat de tio byggbolag som ligger på topp av de bolag som fuskat med skatten. Det enskilt största fusket som tidningen upptäckt kommer från två personer, 47 och 65 år, som gemensamt äger ett fastighetsbolag och som lyckats undanhålla närmre 18 miljoner i skatt. Skatteverket, som för en lista över de mest upptaxerade bolaget, har totalt gått miste om 120 miljoner i skatt från 109 byggnadsbolag, vilket är en tredjedel av de 313 företag som finns med på listan. Efter en längre tids research fann man på tidningen Byggnadsarbetaren hur många bolag gått tillväga för att komma förbi skatten, avancerat och välplanerat.

Bolag som vinner avtal

Enligt Byggnadsarbetaren använder byggbolagen ofta ett externt bolag som skickar falska fakturor till byggbolaget. Dessa externa bolag drivs som oftast av kriminella som får betalt för sitt arbete. Pengarna som betalas ut går därefter via ett växlingskontor för att sedan komma tillbaka i byggbolagets ägor i kontanter. Byggbolagen använder därefter kontanterna till svart arbetskraft, vilket är väldigt utbrett inom byggnadsbranschen. Genom att ”betala” de falska fakturorna slipper byggbolagen både sociala avgifter för sin svarta arbetskraft och slipper därmed undan bokförings och deklarationsarbetet. Eftersom att konkurs är ett vanligt medel när Skatteverken är bolagen på spåret är det därför svårt att reda ut vem eller vilka som står bakom bolagen, vilket betyder att skattefusket fortsätter. Enligt Skatteverkets rikssamordnare och specialist på organiserad brottslighet, Pia Bergman, är just skattebrott ett stort problem inom byggbranschen eftersom att det där finns stora summor att tjäna. Problemet, menar Bergman, är att det ofta handlar om väldigt många bolag som är kopplade till varandra i sådana härvor, vilket gör utredningarna både omfattande och tidskrävande. Dock menar Bergman att Skatteverket gör en bedömning i om det går att klara upp vilka bolag som är delaktiga och om inte så försöker man från Skattverkets sida hitta huvudpersonen/företagsledaren och lägga över ansvaret och den eventuella skulden på denna person. Sannolikheten att man kan komma att dra alla fifflare inför rätta är dock liten eftersom att byggnadsbranschen är så stor och att fifflet är så utbrett. Möjligen skulle det gå om Skatteverket fick mer resurser och personal för enheten som arbetar med organiserad brottslighet, men det är det inte tal om i dagsläget.