Utbildning

Kompetensförbättring

Det snabbaste och enklaste sättet att lära sig någonting är att göra det. Detta är en gammal devis som inte helt stämmer med situationen i samhället. Det går förvisso snabbt att lära sig vad man behöver kunna i olika situationer, men en riktig utbildning förbereder en också för vad som kan tänkas krävas i fråga om andra kunskaper. Dessutom lär man sig en hel del bara genom att gå en utbildning oavsett vilken det är. Det blir viktigare och viktigare med rätt utbildning för varje år som går, och internationellt är Sverige ansett som ett land med hög kompetens och bra utbildning för alla som är intresserade.

Ny utbildning

Jag tror att utbildning kan vara grunden till mycket. Dock behöver man också betona att det är viktigt att komma ut och se saker för hur de verkligen är. Det är långt ifrån alltid man möter en värld som är på samma sätt som i studielitteraturen och därför behöver man kombinera sin utbildning med arbete. Många som går utbildning idag, gör det i form av internutbildningar eller vidareutbildningar inom sitt yrkesområde. Dessa utbildningar bygger på att man har viss erfarenhet och samtidigt att man vill utvecklas och uppnå nya resultat och situationer. Jag tror att vidare utbildning är positivt då man vet vad man behöver förbättra och har en bra möjlighet att beställa den utbildning som behövs för att man skall nå dit man vill. För egen del skulle jag behöva en utbildning inom ekonomi då detta är ett ämne som jag inte riktigt kommit igång med.