Fastigheter

Elbolaget Ekfors kraft med säte i Tornedalen har varit i medias blickfång under några års tid nu, främst handlar det om bråket mellan Övertorneås samt Haparandas kommun och Ekfors krafts ägare Mikael Styrman som inte verkar komma överens om elpriser. Under 2007 fick nationella medier upp ögonen för Ekfors kraft som efter att de höjt avgifterna för Övertorneå och Haparandas kommun utan att ha diskuterat höjningen med de båda kommunerna vilka därför vägrade att betala det nya priset hamnade i en hätsk och utdragen konflikt.

El distribution

Ekfors kraft har koncession på el-distrubutionen i områderna där konflikterna uppstått och under långa perioder vägrat tända gatubelysning eller koppla upp Haparanda kommuns vägbelysning, som de efter 3 år av bråk med Ekfors kraft beslöt att bygga ut för att få ljus i staden. Haparanda kommun som lagt dryga 2 miljoner kronor på belysningsnätet som står på motsatt sida vägen där Ekfors kraft har sitt nät av gatubelysning ville få tillgång till el via Ekfors kraft, men avvisades.

Istället tände Ekfors kraft sina lampor medan kommunens fortfarande hölls släckta och Mikael Styrman själv menade på att detta var ett sätt att visa hur onödigt det var från kommunens sida att slösa skattepengar på ett nytt nät när hans redan fanns. Detta är bara en historia av de flertal som finns att hitta bland de rapporterade konflikter som kommuner och privatpersoner haft med elbolaget Ekfors kraft och dess vd Mikael Styrman. Sedan 30 september i fjor har elbolaget Ekfors kraft tvångsförvaltats eftersom det under lång tid inte följt gällande regelverk och Styrman, som överklagat tidigare beslut i tingsrätten om att försätta bolaget i konkurs, fick i veckan avslag av Svea hovrätt.

Obetalda fakturor som gett upphov till att söka Ekfors kraft i konkurs gäller och nu kommer försäljningen av bolagets tillgångar att inledas. Mikael Styrman har även tidigare belagts med näringsförbud och har vid två tillfällen dömts till fängelse för skattebrott. Att Ekfors kraft nu röjs ur vägen får många uppe i tornedalen att andas ut. Under den mörka tiden som vi nu är inne i kan kommuninvånarna i Sveriges mörkaste delar under vinterhalvåret lugnt räkna med att vägarna är upplysta om kvällarna, vilket är en fördel för de som vill ta sig runt i byn.

Fastigheter

Det okade utbudet av fastigheter som just nu ligger ute till försäljning kan indikera ett fallande pris. E24 meddelar att bostadsmediet Bovision just nu har 35 % fler fastigheter i form av fritidshus ute till försäljning just nu jämfört med samma period under 2010. Det som oroar är bland annat att efterfrågan på bostäderna som ligger ute till försäljning inte finns som den brukar vara, även detta något som kan leda till ett prisfall. Enligt en fastighetsexpert kan den minskade efterfrågan på fastigheter även bero bland annat på att de potentiella köparna har större krav på den fastighet som de eventuellt är intresserade av att köpa.

Trendkänslig sektor

Enligt Ulf Magnusson som är insatt i situationen är det regeringen som står bakom att dämpa bostadsmarknadens stimulans och att det är någonting som man ser en reaktion av nu då mängder av fastigheter står osålda en lång period och att det trots ett stort utbud under sommaren inte säljs många nog att kunna visa att bostadsmarknaden är i ett normalt skede. Troligen kan hösten bli svår om inte fler fastigheter av typen fritidshus säljs under sommaren och med tanke på svenskarnas tunnare plånböcker efter semestern är det troligtvis en negativ utveckling vi kommer se även i höst.