Fastigheter

Fastighetsköp och prisnivå

Det okade utbudet av fastigheter som just nu ligger ute till försäljning kan indikera ett fallande pris. E24 meddelar att bostadsmediet Bovision just nu har 35 % fler fastigheter i form av fritidshus ute till försäljning just nu jämfört med samma period under 2010. Det som oroar är bland annat att efterfrågan på bostäderna som ligger ute till försäljning inte finns som den brukar vara, även detta något som kan leda till ett prisfall. Enligt en fastighetsexpert kan den minskade efterfrågan på fastigheter även bero bland annat på att de potentiella köparna har större krav på den fastighet som de eventuellt är intresserade av att köpa.

Trendkänslig sektor

Enligt Ulf Magnusson som är insatt i situationen är det regeringen som står bakom att dämpa bostadsmarknadens stimulans och att det är någonting som man ser en reaktion av nu då mängder av fastigheter står osålda en lång period och att det trots ett stort utbud under sommaren inte säljs många nog att kunna visa att bostadsmarknaden är i ett normalt skede. Troligen kan hösten bli svår om inte fler fastigheter av typen fritidshus säljs under sommaren och med tanke på svenskarnas tunnare plånböcker efter semestern är det troligtvis en negativ utveckling vi kommer se även i höst.