Webbplatser

Effektiv marknadsföring

Nätet har gjort det enkelt att realtidskommunicera med möjliga och befintliga kunder. Marknadsföringen har samtidigt fått se en ny gren uppstå där hastighet och tillpassning är A och O. En stor fördel med internetbaserad marknadsföring är att man exponerar sin vara eller tjänst för stora kvantiteter av personer och ens igenkänningsfaktor blir betydligt större. Ifall man utvecklar webbplatser krävs utförlig anpassning av kod, samt känsla för estetiska element. El