Blogg

Linkedin och Facebook

Det nya sociala nätverket Google+ har fått sig en hel del medlemmar bara genom de inbjudningar som låtits gå ut och man kan vid första anblick se likheten med Facebook. Vad som dock är utstickande är dock att Google+ även verkar ha som syfte att konkurrera ut Linkedin genom att snart lansera en företagsversion av det nya sociala nätverket.
Enligt Bloomberg så kommer den nya sociala företagstjänsten från Google likna Linkedin på så sätt att man i sin professionella profil håller sig uppdaterad med arbetskamrater och branschkollegor. Likheten är slående men frågan är om Google trots sin storhet kan lyckas gå förbi Linkedin som trots allt har fått några år på sig att få det försprång de idag har.

Ekonomisk styrka

Med de finansiella krafter och den kompetens som Google idag har men även har möjlighet att skaffa så kan man tycka att det inte borde vara speciellt svårt att konkurrera ut både det ena och andra men kanske blir det som Buzz – en flopp. Det återstår att se vad nästa drag från Google blir – vi har trots allt inte sett företagsversionen ännu.